LOGO-TMMOB-2

Açılan Davalar

by admin

DAVACI                          : TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi)

 

DAVALI                           :  Bakırköy Belediye Başkanlığı  Bakırköy-İSTANBUL

 

DAVA KONUSU            :  Bakırköy Belediye Meclisi’nin 07.06.2021 tarih ve 40 nolu “Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait Bakırköy İlçesi, Basınköy Mahallesi, 84 Pafta, 959 Ada, 109 Parsel sayılı 32.929,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu^’nun 45inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışının yapılabilmesi için yetki verilmesine” ilişkin kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebidir.