LOGO-TMMOB-2

Oda Kayıt Koşulları

by admin

Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

-Kayıt işlemleri için diploma veya diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin ASLI ile birlikte, okuldan ya da noterden alınmış iki adet ıslak imzalı ASLI GİBİDİR örneği gerekmektedir. E-devlet Üzerinden alınan mezun belgeleri kayıt için geçerli değildir.

-Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

-4 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir.)

-Kayıt ücreti: 2021 yılı için 100 TL

-Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

(Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlerin aidatları düşülmektedir. Bu düşümler  mezunların E-Devlet üzerinden SGK  sistemindeki verileri esas alınarak hesaplandığından, başvuru esnasında E-DEVLET şifresine sahip olunması gerekmektedir.)

Aidat Yılları

Aidat Yılı Aidat Asıl Olan
1993 0,24
1994 0,6
1995 1,2
1996 2,4
1997 3
1998 4,8
1999 9,6
2000 18
2001 30
2002 48
2003 72
2004 78
2005 84
2006 96
2007 114
2008 120
2009 132
2010 132
2011 144
2012 144
2013 180
2014 216
2015 240
2016 264
2017 390
2018 390
2019 390
2020 390
2021 390

 

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 5 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
– YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 4 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
– YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
– Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
– Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

** : Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

2021 Yılı Aidat ve Belge Harçları

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 04 Aralık 2020 tarihli ve 47/7 sayılı kararı ile 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlenmiştir:

İlk kayıt ödentisi 100,-TL
Yıllık üyelik ödentisi 390,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 3.600,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 3.600,-TL
Büro Tescil Belgesi ücreti 900,-TL
SM/SMB mührü ücreti 125,-TL
Kimlik Kartı yenileme ücreti 50,-TL
Üye tanıtma belgesi ücreti 50,-TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 100,-TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 100,-TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

a)    Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,

b)    Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,

c)    Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2021 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.