LOGO-TMMOB-2

Tez Günlükleri Serisi Başladı

by mimarbkoy

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Bakırköy Büyükkent Bölge Temsilciliği 2021 Kasım ayı içinde online olarak “Tez Günlükleri” söyleşi ve atölye serisi gerçekleştirecektir.

Kasım ayı içinde gerçekleştirilecek olan söyleşi programı yayınlanmıştır. Ücretsizdir. Kontenjan sınırlıdır. Tüm programı tamamlayan katılımcılarımıza sertifika verilecektir. Kayıt için infobakirkoy@mimarist.org adresine kayıt maili (ad-soyad, mezun olduğu/devam ettiği okul, mimar ise oda üye numarası bilgilerini içeren) atılması gerekmektedir.

Katılım hakkı kazananlara mail üstünden zoom linkleri iletilecektir.

01.11.2021, 21:00 

Tez Konusu Seçimi ve Süreç

Doç. Dr. Deniz Dokgöz

02.11.2021, 21:00 

Yüksek Lisans ve Doktoraya “Başlamak”, mülakat ve sınavlar

“Günlük Hayatın Akışında Lisansüstüne Yer Açmak”

Ayça Yazıcı

Tez Yazım Süreci

“Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Bakırköy Örneği Üzerinden İncelenmesi”

Tolga İlaslan

 

17.11.2021, 21:00

Disiplinlerarası Çalışmak

“Nöroloji ve Mekansal Biliş Arasındaki İlişki Bağlamında Space Syntax Eleştirisi”

Ömer Yeşildal

23.11.2021, 21:00 

 Kültürel Miras ve Restorasyonda Tez Yazımı

“Eskişehir ili, Mahmudiye İlçesi, Mesudiye Köyü’ndeki Geleneksel Kerpiç Konutların Mimari Özellikleri ve Koruma Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma”

Tuğçe Vatansever Güney

“Kültürel Mirası Kullanarak Optimizasyon Tabanlı Kültür Rotası Yaklaşımı”

Serap Çağla Öztürk

29.11.2021, 21:00

Sosyal Bilimler ile Mimarlığın Ara Kesiti

“Feminist Perspektiften Mimarlık Pratiğine Bakış”

Hande Kalender

Diğer Yazılar