LOGO-TMMOB-2

XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayına Çağrı

by mimarbkoy

Mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenlerimizle tartışmaya açmak amacıyla ilkini 2001 yılında gerçekleştirdiğimiz Mimarlık ve Eğitim Kurultayı toplantılarının on birincisini, “Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim / Dayanışma” teması çerçevesinde 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenliyoruz.

Dünya genelinde yaşam alanlarımızda giderek artan sorunlar, sağlık ve çevre bilincini göz ardı eden ulusal ve uluslararası yaklaşımlar karşında Mimarlık ve Eğitim Kurultayı gibi önemli bir etkinliği düzenlemeyi, deneyim ve birikimlerimizi birleştirmek, mesleki ve akademik alanda yeni çözümler önerebilmek adına önemli buluyoruz. Kurultay etkinliğiyle, Türkiye mimarlığını ve mimarlık eğitimini tüm boyutlarıyla tartışmaya açmayı, ortak eleştirel bakışlar ve değerlendirmelerle kurumlar arası diyalogu desteklemeyi,  Mimarlar Odası ve mimarlık eğitimi aktörlerinin (MİAK, MİMEKK gibi) ve MİDEKON’un katkılarıyla sürdürmeyi hedefliyoruz. Günümüzde yaşadığımız tüm zorlu koşullara karşın diyalog ve müzakere ortamlarının çoğaltılmasının gereğine inanıyoruz.

Başlangıcından bugüne, mesleğimizin toplumsal sorumlulukları bağlamında yapılı çevrenin kalitesinin artırılmasına yönelik konuları değerlendirmek, mimarlığı toplumsal boyutlarıyla birlikte tartışabilmek, mesleğin toplum ilişkisinin yeniden yorumlanmasını sağlamak Kurultayların önemli amaçları arasında olmuştur. Anımsanacağı gibi, Türkiye’nin tarihsel, özgün birikimlerine yakışır,  çağın gerekliliklerini yerine getiren bir yapılı çevre üretimini desteklemek için benimsenmesi öngörülen temel ilkeleri içeren “Türkiye Mimarlık Politikası” metni de Kurultaylar sürecinin bir kazanımı olarak kamuoyuna sunulmuştur.

Ortak çalışmalardan yola çıkılarak, 46. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde mimarlık ve eğitiminin anayasası, yol haritası olarak değerlendirilebilecek “Türkiye Mimarlık Politikası” belgesi, güncel küresel/yerel tehdit ve potansiyellerin ışığında revize edilerek; “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” metni ile birlikte meslek ortamına, eğitim alanına sunulmuştu.

Sağlanan ortak birikimle, 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz etkinlikte tartışma başlıklarımızın çok değerli olmakla birlikte,  kolay olmadığının farkındayız. Emeğin, deneyimin ve bilimsel birikimin gücüne inanan meslek insanlarının, çağa ve insana yaraşır, demokratik, eşitlikçi, ortak geleceğimiz konusunda duyarlı, kamu yararını gözeten öneriler ve belgeler üretmek üzere çalışmalarına devam etmelerinin gereğine inanıyoruz.

Söz konusu çalışmaların katılımcı anlayışla ve yapıcı diyaloglarla amaçlarımıza ulaşmada destek olacağına olan inancımızla, katkılarınızı beklemekteyiz.

XI. Kurultayın teması çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, belgeler ile tüm Kurultay süreci www.mo.org.tr/mek adresinden takip edilebilecektir.

Başarılı bir kurultay dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU                                     Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI
XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Başkanı                         TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı

kaynak: mimarist.org

Diğer Yazılar